Black Caesar's Wild Wenja

CIB V CIB NORD N SE DK LT EST FI UCH NV-15 DKV-16 NORDV-16 NV-16 NKKV-15 NKKV-16 .

NVV-22 EUWV-23 NJUBVV-23 NJUBV-23

Wenya er importert fra Finland. Hun er født 13/03-2014. Hennes fars side kommer fra Tyskland,så hun har med seg mye nytt blod inn til Norge. Wenya har gjort det bra på valpeshow :-) Til nå så har hun 10xBIR,1xBIM,1x2BIg, 1xBIS Best in Show :-)

WENYA har nå Cert + Cacib  i Norge,Sverige,Danmark Litauen ,Estland og Finland.

Ho e no CIB NORD N SE DK LT  NV-15  DKV-16 NORDV-16 NV-16  NKKV-15 NKKV-16   

NVV-22 EUWV-23  NJUBVV-23  NJUBV-23  🙂