HD:A AD:0 PL FRI Øyenlyst FRI DW FRI 


MOR til vårt Æ kull

Tira 8 uker

Tira bor ute på for hos Berit.

Amentino`s Tira . Født : 15.03-21