Amentino´s Ronja født : 18/04-20

HD:A  AD:0  PL FRI  DW FRI  Øyenlyst med ett ekstra  hår


Hun bor ute på for avtale.

Ronja på sitt 1.valpeshow 4mnd.gammel

Ronja har vi beholdt fra kullet etter Amentino´s  Hira og Norbert Av Geehrbacch