Wenya 3,5 mnd
Wenya 3,5 mnd
Søtnosen Wenya <3< h1>
Søtnosen Wenya <3< h1>
Wenya bel BIS valp av 120 valper for Dommer Rune Tyvold da hun var 8,5 mnd. gammel :)
Wenya bel BIS valp av 120 valper for Dommer Rune Tyvold da hun var 8,5 mnd. gammel :)
Heimsfjellet sept.-14
Heimsfjellet sept.-14
Bir valp Norsk vinner-14
Bir valp Norsk vinner-14
Bir valp Nordisk Vinner-15
Bir valp Nordisk Vinner-15
Darca og Wenya
Darca og Wenya
Geila og Wenya
Geila og Wenya
Wenya ble Norsk Vinner-15 for dommer Paul Stanton :) 
17/10-15
Wenya ble Norsk Vinner-15 for dommer Paul Stanton :) 17/10-15