Woppi Waco Av Nixenspitze Født: 06/07-19

 

HD: A  AD:0   PL: 0/0   DW FRI   (skal strax øyenlyses) 

 

Waco er kjøpt fra kennel Nixenspitze .

Han bor hos forvert i Trondheim. 

Waco har Chekkisk  far og en mor med noe Fransk blod i linjene. 

Waco ble BIM med CERT på NKK Trondheim .