Amentino`s Nico

Nico har vi beholdt etter Wenya og Xanto. 

Han skal bo ute på for hos Tove og Kjell Arne , sammen med Lewis fra mitt M-kull etter Wenya  .

Nico 4 mnd